logo [8kb]
Instrukcja case
Instrukcja case

Pozwala na dokonanie wyboru spośród kilku wzorców. Najpierw sprawdzana jest wartość zmiennej po słowie kluczowym case i porównywana ze wszystkimi wariantami po kolei. Oczywiście musi być taka sama jak wzorzec do którego chcemy się odwołać. Jesli dopasowanie zakończy się sukcesem wykonane zostanie polecenie lub polecenia przypisane do danego wzorca. W przeciwnym wypadku użyte zostanie polecenie domyślne oznaczone symbolem gwiazdki: *) polecenie_domyślne. Co jest dobrym zabezpieczeniem na wypadek błędów popełnionych przez użytkownika naszego skrytpu.

Składnia:

case zmienna in
 "wzorzec1") polecenie1 ;;
 "wzorzec2") polecenie2 ;;
 "wzorzec3") polecenie3 ;;
 *) polecenie_domyślne
esac
Przykład:

#!/bin/bash
echo "Podaj cyfrę dnia tygodnia"
read d
case "$d" in
 "1") echo "Poniedziałek" ;;
 "2") echo "Wtorek" ;;
 "3") echo "Środa" ;;
 "4") echo "Czwartek" ;;
 "5") echo "Piątek" ;;
 "6") echo "Sobota" ;;
 "7") echo "Niedziela" ;;
 *) echo "Nic nie wybrałeś"
esac
Jak widać mamy w skrypcie wzorce od 1 do 7 odpowiadające liczbie dni tygodnia, każdemu przypisane jest jakieś polecenie, tutaj ma wydrukować na ekranie nazwę dnia tygodnia. Jeśli podamy 1 polecenie read czytające dane ze standardowego wejścia przypisze zmiennej d wartość 1 i zostanie wykonany skok do wzorca 1, na ekranie zostanie wyświetlony napis Poniedziałek. W przypadku gdy podamy cyfrę o liczbie większej niż 7 lub wpiszemy inny znak na przykład literę to wykonany zostanie wariant defaultowy oznaczony gwiazdką:
*) echo "Nic nie wybrałeś".

[ Index ] [ Instrukcja if ]