logo [8kb]
Dialog: okna dialogowe w skryptach shella

Dialog

Czyli okna w skryptach shellowych za pomocą, których możemy tworzyć listy wyboru, zadawać pytania i pobierać dane od użytkownika czy też informować go o przebiegu jakichś operacji, które skrypt w danej chwili wykonuje.

Składnia:

dialog opcje okno_dialogowe
Lista okien dialogowych:
 • yesno
 • menu
 • inputbox
 • textbox
 • infobox
 • checklist
 • radiolist
 • gauge

Opcje:

 • --clear czyści ekran
 • --createrc plik Możemy użyć tej opcji do wygenerowania przykładowego pliku konfiguracyjnego.
 • --separate-output Tą opcję stosuje się przy widgetach checklist, drukuje wyjście w osobnych liniach, co umożliwia przetwarzanie uzyskanych danych przez inny program.
 • --title Tytuł, na górze okna dialogowego.
 • --backtitle Podtytuł, w tle okna dialogowego, znajduje się w lewym górnym rogu ekranu.

[ Index ] [ Dialog1 - Pobieranie danych ] [ Dialog2 - Okna informacyjne ]