logo [8kb]
 Dialog1 - Pobieranie danych od użytkownika

 
Okno Co robi:
[ Okno yesno ]wybór między tak lub nie
[ Okno menu ]pokazuje menu, można wybrać tylko jeden element
[ Okno checklist ]pokazuje menu, można wybrać wiele elementów naraz
[ Okno radiolist ]pokazuje menu, można wybrać tylko jeden element
[ Okno inputbox ]wpisuje się do niego dane

 

 Okno yesno

Okno yesno

Stosuje się je gdy chcemy zadać użytkownikowi pytanie na które musi odpowiedzieć tak lub nie. Użytkownik zobaczy okno dialogowe z dwoma przyciskami: yes i no między którymi może się przełączać za pomocą przycisku TAB lub strzałek.

Składnia:

--yesno tekst wysokość szerokość

Okno yesno

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --title "Okno yesno" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--yesno "Wybierz tak lub nie." 5 30
[ Do góry ]
 Okno menu

Okno menu

Jak nazwa wskazuje służy do prezentowania listy wyborów w postaci menu. Podaje się nazwę elementu i jego opis. Pierwsza litera elementu jest skrótem, równie dobrze mogą to być cyfry. Użytkownik może wybrać tylko jedną pozycję. Wyświetlanych jest tyle wpisów ile jest podanych jako wysokość_menu, jeśli, jest ich więcej lista będzie przewijana. Posiada przyciski ok i cancel.

Składnia:

--menu tekst wysokość szerokość wysokość_menu element opis

Okno menu

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --title "Okno menu" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--menu "Memu" 9 50 3 \
1 jeden \
2 dwa \
3 trzy \
4 cztery
[ Do góry ]
 Okno checklist

Okno checklist

Podobne do menu, z tą różnicą iż można zaznaczać lub odznaczać wiele wpisów naraz (za pomocą krzyżyka). Niektóre wpisy mogą być domyślnie włączane za pomocą ustawienia status na on. Okno checklist posiada przyciski ok i cancel. Na stderr drukowana jest lista elementów, które zostały wybrane.

Składnia:

--checklist tekst wysokość szerokość wysokość_listy

Okno checklist

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --clear --separate-output --title "Okno checklist" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--checklist \
"Tu można zaznaczać wiele wpisów naraz:" 10 70 4 \
"1" "pierwszy element" "off" \
"2" "drugi element" "off" \
"3" "trzeci element" "off" \
"Cztery" "tu zaznaczone domyślnie" "on" \
2> wynik
[ Do góry ]
 Okno radiolist

Okno radiolist

Okno radiolist różni się od okna menu tylko tym, że możesz zaznaczyć krzyżykiem (wskazanie jego statusu na on), który element menu wybierasz.

Składnia:

--radiolist tekst wysokość szerokość wysokość_listy

Okno radiolist

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --clear \
--title "Okno radiolist" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--radiolist "Można zaznaczyć tylko jeden wpis:" 10 70 4 \
"1" "pierwszy element" "off" \
"2" "drugi element" "off" \
"3" "trzeci element" "off" \
"4" "czwarty element" "off"
[ Do góry ]
 Okno inputbox

Okno inputbox

Za pomocą okna inputbox można pobierać od użytkownika jakieś dane, jeśli chcesz aby pojawił się domyślnie jakis napis, (np. Tu wpisz dane) podaj go jako parametr init. Pobrane dane zostaną wydrukowane na standardowym wyjściu błędów.

Składnia:

--inputbox tekst wysokość szerokość

Okno inputbox

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --title "Okno inputbox" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--inputbox "Pobieranie danych od użytkownika" 8 40 "Tu wpisz dane"
[ Do góry ]

[ Index ] [ Dialog - wstęp ] [ Dialog2 - Okna informacyjne ]