logo [8kb]
 Dialog2 - Okna informacyjne

 
Okno Co robi:
[ Okno msgbox ]wyświetla komunikat
[ Okno infobox ]informuje o stanie operacji
[ Okno textbox ]wyswietla zawartość pliku tekstowego
[ Okno gauge ]pokazuje miarkę

 

 Okno msgbox

Okno msgbox

Okno msgbox służy do wyświetlania komunikatów (na przykład: informacje o tym co skrypt robi, pomoc itp.) ma tylko jeden przycisk ok.

Składnia:

--msgbox tekst wysokość szerokość

Okno msgbox

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --title "Okno msgbox" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--msgbox "Tutaj można wstawić jakikolwiek tekst, na
przykład informacje o tym co skrypt robi,
pomoc, itp." 7 45
[ Do góry ]
 Okno infobox

Okno infobox

Podobne do msgbox, jednak nie ma żadnego przycisku, dialog skończy działanie po wyświetleniu danej informacji. Ekran nie jest czyszczony, wiadomość zostaje na ekranie dopóki skrypt jej nie wyczyści, często stosowane gdy skrypt wykonuje jakąś dłuższą operacje, a my chcemy poinformować użytkownika o jej przebiegu.

Składnia:

--infobox tekst wysokość szerokość

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --title "Okno infobox" \
--backtitle "Kurs programowania w shellu" \
--infobox "Tu można poinformować użytkownika o przebiegu jakiejś
operacji, która trwa dłużej, uspokoić go że wszystko w
porządku." 5 58
[ Do góry ]
 Okno textbox

Okno textbox

Wyświetla zawartość pliku tekstowego w oknie

Składnia:

--textbox plik wysokość szerokość

Okno textbox

Tak wygląda kod:

#!/bin/bash
dialog --title "Okno textbox" \
--backtitle "Kurs prgramowania w shellu" \
--textbox text 5 40
[ Do góry ]
 Okno gauge

Okno gauge

Pokaże miarkę na dole okna. Wartości procentowe czytane są ze standardowego wejścia.

Składnia:

--gauge tekst wysokość szerokość procent

[ Do góry ]


[ Index ] [ Dialog - wstęp ] [ Dialog1 - Pobieranie danych ]