logo [8kb]
Polecenie echo

Polecenie echo

Polecenie echo służy do wydrukowania na standardowym wyjściu (stdout - domyślnie jest to ekran) napisu.

Składnia:

#!/bin/bash
echo -ne "jakiś napis"
echo "jakiś napis"   #wydrukuje tekst na ekranie
Można też pisać do pliku. W tym wypadku echo wydrukuje tekst do pliku, ale zmaże całą jego wcześniejszą zawartość, jeśli plik podany na standardowym wyjściu nie istnieje, zostanie utworzony.
echo "jakiś napis" > plik

Tutaj napis zostanie dopisany na końcu pliku, nie zmaże jego wcześniejszej zawartości.

echo "jakiś napis" >> plik

Parametry:

 • -n nie jest wysyłany znak nowej linii
 • -e włącza inetrpretacje znaków specjalnych takich jak:
  • \a czyli alert, usłyszysz dzwonek
  • \b backspace
  • \c pomija znak kończący nowej linii
  • \f escape
  • \n form feed czyli wysuw strony
  • \r znak nowej linii
  • \t tabulacja pozioma
  • \v tabulacja pionowa
  • \\ backslash
  • \nnn znak, którego kod ASCII ma wartość ósemkowo
  • \xnnn znak, którego kod ASCII ma wartość szesnastkowo

[ Index ] [ Hello World! ] [ Słowa zastrzeżone ]