logo [8kb]
Nieśmiertelne Hello World!

Nieśmiertelne Hello World!

Większość podręczników, kursów programowania rozpoczyna się od napisania pierwszego najprostszego programu "Hello World". Nie będę się więc odcinać od tej tradycji. Najpierw należy stworzyć jakiś plik w którym umieścimy kod, do tworzenia pliku można użyć polecenia:

touch naszskrypt
Następnie za pomocą dowolnego edytora ASCII (mcedit, vi, itp.) należy wpisać do niego następującą zawartość:
#!/bin/bash

#Tu jest komentarz.

echo "Hello world"

Znak # (hasz) oznacza komentarz, wszystko co znajduje się za nim w tej samej linii, jest pomijane przez interpreter. Pierwsza linia skryptu zaczynająca się od znaków: #! ma szczególne znaczenie - wskazuje na rodzaj shella w jakim skrypt ma być wykonany, tutaj skrypt zawsze będzie wykonywany przez interpreter poleceń /bin/bash, niezależnie od tego jakiego rodzaju powłoki w danej chwili używamy.
echo "Hello World"
Wydrukuje na standardowym wyjściu (stdout) czyli na ekranie napis: Hello World.

Aby móc uruchomić skrypt należy mu jescze nadać atrybut wykonywalności za pomocą polecenia:

chmod +x naszskrypt
Jeśli katalog bieżący w którym znajduje się skrypt nie jest dopisany do zmiennej PATH, to nasz skrypt możemy ururchomić w ten sposób:
./naszskrypt

[ Index ] [ Polecenie echo ] [ Słowa zastrzeżone ]