logo [8kb]
Polecenie read

Polecenie read

Czyta ze standardowego wejścia pojedynczy wiersz.

Składnia:

read -opcje nazwa_zmiennej

Przykład:

#!/bin/bash
echo -n "Wpisz coś:\a"

read wpis
echo "$wpis"
To co zostało wpisane trafi do zmiennej wpis, której to wartość czyta polecenie read wpis, zmienna nie musi być wcześniej tworzona, jeśli istniała wcześniej, jej zawartość zostanie zastąpiona tym co wpisaliśmy.

Przykład:

#!/bin/bash
echo "Wpisz coś:"

answer="napis"
read
echo "$answer"
Wcześniejsza wartość zmiennej answer została zastąpiona.

Polecenie read pozwala na przypisanie kilku wartości kilku zmiennym.

Przykład:

#!/bin/bash
echo "Wpisz cztery wartości:"

read a b c
echo "Wartość zmiennej a to: $a"
echo "Wartość zmiennej b to: $b"
echo "Wartość zmiennej c to: $c"
Nie przypadkiem w powyższym przykładzie pojawiło się polecenie wpisania czterech wartości, pierwsza wartość trafi do zmiennej a, druga do zmiennej b, natomiast trzecia i czwarta oraz rozdzielające je znaki separacji przypisane zostaną zmiennej c.

Wybrane opcje:

 • -p

  Pokaże znak zachęty bez kończącego znaku nowej linii.

  #!/bin/bash
  
  read -p "Pisz:" odp
  echo "$odp"
  

 • -a

  Kolejne wartości przypisywane są do kolejnych indeksów zmiennej tablicowej.

  Przykład:

  #!/bin/bash
  echo "Podaj elementy zmiennej tablicowej:"
  
  read tablica
  echo "${tablica[*]}"
  

 • -e

  Jeśli nie podano żadnej nazwy zmienej, wiersz trafia do $REPLY.

  Przykład:

  #!/bin/bash
  echo "Wpisz coś:"
  
  read -e
  echo "$REPLY"
  

[ Index ]