logo [8kb]
Słowa zastrzeżone

Słowa zastrzeżone (ang. reserved words)

Mają dla powłoki specjalne znaczenie, wtedy gdy nie są cytowane.

Lista słów zastrzeżonych:

 • !
 • case
 • do
 • done
 • elif
 • else
 • esac
 • fi
 • for
 • function
 • if
 • in
 • select
 • then
 • until
 • while
 • {
 • }
 • time
 • [
 • ]

[ Index ] [ Hello World! ] [ Polecenie echo ]