logo [8kb]
Pętla select
Pętla select

Wygeneruje z listy słów po in proste ponumerowane menu, każdej pozycji odpowiada kolejna liczba od 1 wzwyż. Poniżej menu znajduje się znak zachęty PS3 gdzie wpisujemy cyfrę odpowiadająca wybranej przez nas pozycji w menu. Jeśli nic nie wpiszemy i wciśniemy ENTER, menu będzie wyświetlone ponownie. To co wpisaliśmy zachowywane jest w zmiennej REPLY. Gdy odczytane zostaje EOF (ang. End Of File) czyli znak końca pliku (CTRL+D) to select kończy pracę. Pętla działa dotąd dopóki nie wykonane zostaje polecenie break lub return.

Składnia:

select zmienna in lista
do
 polecenie
done

Od razu nasuwa się możliwość zastosowania wewnątrz niej instrukcji case:

#!/bin/bash
echo "Co wybierasz?"
select y in X Y Z Quit
do
 case $y in
  "X") echo "Wybrałeś X" ;;
  "Y") echo "Wybrałeś Y" ;;
  "Z") echo "Wybrałeś Z" ;;
  "Quit") exit ;;
  *) echo "Nic nie wybrałeś"
 esac
break
done
Najpierw zobaczymy proste ponumerowane menu, składające się z czterech elementów: X, Y, Z i Quit, teraz wystarczy tylko wpisać numer inetersującej nas opcji, a resztę zrobi instrukcja case. Polecenie break, które znajduje się w przedostatniej linii skryptu, kończy pracę pętli.

A teraz bardziej praktyczny przykład, poniższy skrypt (Uwaga!) przeznaczony dla dystrybucji Slackware wygeneruje menu składające się z listy Window Mangerów, po wybraniu konkretnej pozycji uruchomiony zostanie dany WM. Oczywiście należy skrypt zmodyfikować pod kątem własnego systemu. Jeśli komuś odpowiada takie rozwiązanie, wystarczy utworzyć alias: alias startx="~/.ten_skrypt" i po ponownym zalogowaniu mamy po wpisaniu polecenia startx menu wyboru Window Managerów.
#!/bin/bash
echo ""
echo "[ JAKI WINDOW MANAGER URUCHOMIĆ? WYBIERZ CYFRĘ Z LISTY: ]"
echo ""
select l in BLACKBOX ENLIGHTENMENT GNOME ICEWM KDE MWM OPENWIN TWM WMAKER WYJŚCIE
do
 case "$l" in
  "BLACKBOX") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.blackbox > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "ENLIGHTENMENT") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.e > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "GNOME") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.gnome > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "ICEWM") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.icewm > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "KDE") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.kde > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "MWM") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.mwm > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "OPENWIN") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.openwin > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "TWM") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.twm > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "WMAKER") cat /etc/X11/xinit/xinitrc.wmaker > ~/.xinitrc; startx $@ ;;
  "WYJŚCIE") exit ;;
  *) startx $@
 esac
break
done
Elementy składowe listy w pętli select, noszą takie same nazwy jak wzorce w instrukcji case co umożliwia wykonanie skoku do danego wzorca i wykonania poleceń jemu przypisanych. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład chcemy uruchomić KDE, wybieramy więc z menu opcje o wyżej wymienionej nazwie, następnie polecenie cat nadpisuje nasz domowy plik .xinitrc, kopiując do niego zawartość pliku xinitrc zoptymalizowanego dla KDE, znajdującego się w katalogu: /etc/X11/xinit/xinitrc.kde, po czym wykonywane jest polecenie startx. Zmienna $@ to zmienna specjalna umożliwiająca przekazywanie do skryptu parametrów (startx to też skrypt powłoki), dzięki czemu możemy spokojnie stosować wszelkie parametry np. dwukrotne odpalenie X-ów: startx -- :0 na pierwszej konsoli i startx -- :1 na drugiej. Gdy nie wpiszemy żadnych parametrów $@ jest pusta. A co się stanie w przypadku gdy podczas wyboru Window Managera podamy większą cyfrę niż tą jaką ma ostatni element menu lub jakiś inny znak? Uruchomiony zostanie ten WM, który ostatnio odpalaliśmy.

Ten sam skrypt przeznaczony dla dystrybucji Red Hat W tym przypadku polecenie: echo "exec window_manager" nadpisuje plik .XClients znajdujący się w naszym katalogu home. Z aliasem postępujemy analogicznie jak w powyższym przykładzie.
#!/bin/bash
echo ""
echo "[ JAKI WINDOW MANAGER URUCHOMIĆ? WYBIERZ CYFRĘ Z LISTY: ]"
echo ""
select l in BLACKBOX ENLIGHTENMENT GNOME ICEWM KDE MWM OPENWIN TWM WMAKER WYJŚCIE
do
 case "$l" in
  "BLACKBOX") echo "exec blackbox" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "ENLIGHTENMENT") echo "exec enligtenment" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "GNOME") echo "exec gnome-session" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "ICEWM") echo "exec icewm" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "KDE") echo "exec startkde" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "MWM") echo "exec mwm" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "OPENWIN") echo "exec openwin" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "TWM") echo "exec twm" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "WMAKER") echo "exec wmaker" > ~/.XClients; startx $@ ;;
  "WYJŚCIE") exit ;;
  *) startx $@
 esac
break
done

[ Index ] [ Pętla for ] [ Pętla while i until ]