logo [8kb]
Zmienne środowiskowe
Zmienne środowiskowe (ang.environment variables)

Definują środowisko użytkownika, dostępne dla wszystkich procesów potomnych. Można je podzielić na:

 • globalne - widoczne w każdym podshellu
 • lokalne - widoczne tylko dla tego shella w którym został ustawione

  Aby bardziej uzmysłowić sobie różnicę między nimi zrób mały eksperyment: otwórz xterma (widoczny podshell) i wpisz:
  x="napis"
  echo $x
  xterm
  
  x="napis"   zdefiniowałeś właśnie zmienną x, która ma wartość "napis"
  echo $x     wyświetli wartość zmiennej x
  xterm        wywołanie podshella

  wpisz więc jeszcze raz:

  echo $x nie pokaże nic, bo zmienne lokalne nie są widoczne w podshellach

  Możesz teraz zainicjować zmienną globalną:

  export x="napis"

  Teraz zmienna x będzie widoczna w podshellach, jak widać wyżej służy do tego polecenie export, nadaje ono wskazanym zmiennym atrybut zmiennych globalnych. Jeśli napiszesz samo export, opcjonalnie export -p uzyskasz listę aktualnie eksportowanych zmiennych. Na tej liście przed nazwą każdej zmiennej znajduje się zapis:

  declare-x

  To wewnętrzne polecenie BASH-a, służące do definiowania zmiennych i nadawania im atrybutów, -x to atrybut eksportu czyli jest to, to samo co polecenie export. Ale tu uwaga! Polecenie declare występuje tylko w BASH-u, nie ma go w innych powłokach, natomiast export występuje w ksh, ash i innych, które korzystają z plików startowych /etc/profile. Dlatego też zaleca się stosowanie polecenia export.

  export -n zmienna

  spowoduje usunięcie atrybutu eksportu dla danej zmiennej

  Niektóre przykłady zmiennych środowiskowych:

  $HOME     #ścieżka do twojego katalogu domowego
  $USER     #twój login
  $HOSTNAME   #nazwa twojego hosta
  $OSTYPE    #rodzaj systemu operacyjnego
  
  itp. dostępne zmienne srodowiskowe można wyświetlić za pomoca polecenia:
  printenv | more
  

[ Index ] [ Zmienne programowe ] [ Zmienne specjalne ] [ Zmienne tablicowe ]