logo [8kb]
Zmienne programowe
Zmienne programowe (ang. program variables)

To zmienne definiowane samodzielnie przez użytkownika.

nazwa_zmiennej="wartość"
Na przykład:
x="napis"
Do zmiennej odwołujemy się poprzez podanie jej nazwy poprzedzonej znakiem $ i tak dla zmiennej x może to wyglądać następująco:
echo $x
Na co należy uważać? Nie może być spacji po obu stronach!
x = "napis"
ten zapis jest błędny

Pod zmienną możemy podstawić wynik jakiegoś polecenia, można to zrobić na dwa sposoby:

 • Poprzez użycie odwrotnych apostrofów:

  `polecenie`

  Przykład:

  #!/bin/bash
  
  GDZIE_JESTEM=`pwd`
  echo "Jestem w katalogu $GDZIE_JESTEM"
  
  Wartością zmiennej GDZIE_JESTEM jest wynik działania polecenia pwd, które wypisze nazwę katalogu w jakim się w danej chwili znajdujemy.

 • Za pomocą rozwijania zawartości nawiasów:

  $(polecenie)

  Przykład:

  #!/bin/bash
  
  GDZIE_JESTEM=$(pwd)
  echo "Jestem w katalogu $GDZIE_JESTEM"
  

[ Index ] [ Zmienne specjalne ] [ Zmienne środowiskowe ] [ Zmienne tablicowe ]