logo [8kb]
Pętla while
Pętla while

Najpierw sprawdza warunek czy jest prawdziwy, jeśli tak to wykonane zostanie polecenie lub lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, gdy warunek stanie się fałszywy pętla zostanie zakończona.

Składnia:


while warunek
do
  polecenie
done
Przykład:

#!/bin/bash
x=1;
while [ $x -le 10 ]; do
  echo "Napis pojawił się po raz: $x"
  x=$[x + 1]
done
Sprawdzany jest warunek czy zmienna x o wartości początkowej 1 jest mniejsza lub równa 10, warunek jest prawdziwy w związku z czym wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli: echo "Napis pojawił się po raz: $x" oraz x=$[x + 1], które zwiększa wartość zmiennej x o 1. Gdy wartość x przekroczy 10, wykonanie pętli zostanie przerwane.
Pętla until
Pętla until

Sprawdza czy warunek jest prawdziwy, gdy jest fałszywy wykonywane jest polecenie lub lista poleceń zawartych wewnątrz pętli, miedzy słowami kluczowymi do a done. Pętla until kończy swoje działanie w momencie gdy warunek stanie się prawdziwy.

Składnia:


until warunek
do
  polecenie
done
Przykład:

#!/bin/bash
x=1;
until [ $x -ge 10 ]; do
  echo "Napis pojawił się po raz: $x"
  x=$[x + 1]
done
Mamy zmienną x, która przyjmuje wartość 1, następnie sprawdzany jest warunek czy wartość zmiennej x jest większa lub równa 10, jeśli nie to wykonywane są polecenia zawarte wewnątrz pętli. W momencie gdy zmienna x osiągnie wartość, 10 pętla zostanie zakończona.

[ Index ] [ Pętla for ] [ Pętla select ]