logo [8kb]
WmStart-0.1
WmStart-0.1

Uwaga! Skrypt przeznaczony tylko dla dystrybucji Slackware.

WmStart-0.1 to skrypt shellowy, który sprawdza jakie window managery są zainstalowane w systemie i generuje skrypt: $HOME/.wmstart-0.1/.wmstart pozwalający na wystartowanie (wybór) z poziomu shella dowolnego Window Managera. Po wpisaniu: startx pojawia się menu.

[ screenshot ]

Jak się tym posługiwać?

Najpierw należy rozpakować archiwum w swoim katalogu domowym:

tar xvzf WmStart-0.1.tar.gz

pojawi się katalog: WmStart-0.1 o strukturze:

cd WmStart-0.1
ls
..
config
uninstall
W katalogu wewnętrznym config mieści się skrypt konfiguracyjny generujący skrypt wynikowy: wmstart.

Można wybrać dwie wersje:

W katalogu uninstall znajduje się deinstalator.

Można wybrać:

Co jest potrzebne?

Aby skrypt wynikowy .wmstart działał, musisz mieć:

  • poprawnie skonfigurowane X-y ( i jakieś WM-y)
  • plik: $HOME/.bashrc (zalecane) lub (jak nie masz tego pierwszego) plik: /$HOME/.bash_profile aby dodać alias wywołujący skrypt wynikowy: $HOME/.wmstart-0.1/.wmstart gdy napiszesz: startx
  • Slackware Linux.

Pobierz:

[ WmStart-0.1.tgz (8 kb) ]


[ Index ]